Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Kwalifikator dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, ścieżka SMART


Wstępna samodzielna ocena projektu pod kątem spełnienia najważniejszych wymogów programu oraz kryteriów oceny.


Wszelkie autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania (dalej: „Kwalifikator projektów Rödl & Partner”), będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000039217, NIP: 526-021-10-50. Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyraża zgody na wykorzystywanie  Kwalifikatora projektów Rödl & Partner dla celów komercyjnych, w tym także poprzez jego odsprzedaż.

Wyniki uzyskane przy zastosowaniu Kwalifikatora projektów Rödl & Partner nie stanowią porady prawnej, podatkowej ani nie mogą być uważane za ofertę. Kwalifikator projektów Rödl & Partner służy wyłącznie celom informacyjnym i ustaleniu potencjalnej punktacji projektu. Odpowiedzialność Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z informacji uzyskanych za pomocą Kwalifikatora projektów Rödl & Partner jest wyłączona.